Om oss

Gabbro Nor er godt etablert som produsent av pukk til variert bruk (veg, asfalt, jernbane og betongformål). Pukkproduksjonen ble startet på Tomma i Nesna kommune i 2001 med én eier, men i slutten av 2006 kjøpte Stian Fuglstad 50 % av selskapet. I 2009 kjøpte han resterende 50 % og ble da eneeier. I 2014 ble selskapet fusjonert med Helgeland Pukkverk AS i Leirfjord kommune, og det fusjonerte selskapet beholdt navnet Gabbro Nor med to avdelinger; ei på Tomma og ei i Austvika.

Gabbro Nor ledes av Stian Fuglstad. Selskapet har også en avdelingsleder i Austvika, Tomas Nyrud, som er med i lederteamet. Lederteamet består i dag av daglig leder, avdelingsleder Austvika, samt arbeidende styreleder Jan-Arne Skår.

Selskapet har dessuten mobile knuseverk, og har opp gjennom årene hatt flere oppdrag rundt om i Nord-Norge.

Transport fra forekomsten på Tomma foregår kun med båtfrakt, mens fra Austvika går ca. 90 % ut med båt og det resterende hentes på stedet med biler.

Bulkbåten Nidarø

Konsernet eier 50 % av selskapet Nidarø AS hvor eneste anleggsmiddel er bulkbåten Nidarø. Resterende 50 % eies av Hokland Holding (Seaworks) som er et rederi med hovedkontor i Harstad. Nidarø driftes og megles av Gabbro Nor, og er en av suksessfaktorene for å løse transportbehovene i nedslagsfeltet til Gabbro Nor.