Anleggene

Produksjonsanlegget på Tomma

Produksjonsanlegget har tidligere bestått av flere mobile knusere og sikteverk. I 2023 ble det installert et nytt stasjonært finverk med helelektrisk drift for å få til en mer bærekraftig virksomhet. I løpet av 2024 skal det også installeres et nytt stasjonært mellomverk som forsterker selskapets miljøprofil. Prosjektet er støttet av ENOVA. Planen er at dagens grovknuser etter hvert også skal byttes ut med helelektrisk stasjonær enhet.

Forekomsten

Steintaket ligger på Mjåsundneset, på sørøstsiden av øya Tomma i Nesna kommune. Drivretningen er vestlig og sørlig i henhold til oppsatt driftsplan i småkupert landskap for uttak av 5-6 millioner tonn med mulighet for ytterligere uttak. Mineralene er hovedsakelig gabbro med egenvekt rundt 2,90 Mg/m3. Kvaliteten har vist seg gjennom årene å være godt egnet til bl.a. vegformål, asfaltformål (Ag), samt som jernbaneballast.

Produksjonsanlegget på Austvika

Produksjonsanlegget er helelektrisk, og består av tre stasjonære knusere med tilhørende siktestasjoner. De er satt opp for å få best mulig utnyttelse av naturressursene. Anlegget vil i løpet av 2024 delvis fornyes og effektiviseres. Prosjektet blir et godt miljøtiltak med til dels store CO₂ reduksjoner, samt driftsmessige kostnadsbesparelser. Prosjektet er søkt støttet av ENOVA.

 

Forekomsten

Steintaket ligger i Austvika i Leirfjord kommune, mot Ranafjorden. Drivretningen er sørlig og østlig i henhold til oppsatt driftsplan i småkupert landskap for uttak av 5-6 millioner tonn med mulighet for ytterligere uttak. Driftsplanen for forekomsten tilsier uttak ned til kt. + 2,4, og begrensningen er på den ene siden sjøen, og på den andre siden private eiendommer. Mineralene er hovedsakelig gneis/granitt med egenvekt rundt 2,80 Mg/m3. Kvaliteten har vist seg gjennom årene å være godt egnet til vegformål og betongformål.

Selskapet i Austvika er i sluttfasen med en ny og utvidet reguleringsplan for å sikre langsiktig og forutsigbar drift i mange år fremover.