Bestilling

Gabbro Nor er sertifisert av Kontrollrådet som tilslagsprodusent (fornyes hvert 3 år), noe som innebærer at vi leverer kvalitetsprodukter for disse fire standarder i Norge:

  • Tilslag til betong NS-EN 12620
  • Tilslag til asfalt NS-EN 13043
  • Tilslag til vei og underbygging NS-EN 13242
  • Jernbaneballast NS-EN 13450

Vi leverer også pukk og grus som er i henhold til krav i håndbok N200 Vegbygging, NS 3468 (grove steinmaterialer), samt strøsand i forskjellige fraksjoner.

Bestill masser i dag

977 51 367

stian@gabbronor.com

96 % av produktene våre leveres med båt. I tillegg til vår egen bulkbåt, Nidarø, samarbeider vi med rederier i landsdelen som frakter våre produkter i egne bulkbåter. Vi leverer i hovedsak fra Salten i nord til Trøndelag i sør.

Krav til sertifiserte masser

De grunnleggende kravene for et masseuttak som leverer sertifiserte masser er at området som det drives i er regulert med riktig arealformål. I tillegg må uttaket ha både driftsplan og konsesjon som er godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. Produserte fraksjoner skal prøvetas ukentlig, slik at det kan gjennomføres sikteprøver som dokumenterer at massene har riktig størrelse. I Gabbro Nor er alle disse kravene oppfylt.

Noen av våre produkter – som leveres etter sertifisert standard

Fraksjoner Standard
0/8mm NS-EN 13043
8/16mm NS-EN 12620
16/22mm NS-EN 12620
0/16mm NS-EN 13242
0/22mm NS-EN 13242
0/32mm NS-EN 13242
0/64mm NS-EN 13242
8/16mm NS-EN 13242
8/22mm NS-EN 13242
20/64mm NS-EN 13242
31,5/63mm NS-EN 13450
20/120mm NS 3468 / N200
0/120mm NS 3468 / N200